Technologische Innovatie en Milieu Innovatie - TMI Flevoland

De rol van Uniresearch

Aanvraag en begeleiding bij schrijven van de aanvraag en verzorgen van de daadwerkelijke indiening.

Verzorging van de halfjaarlijkse voortgangsrapportages, informatie over de inhoudelijke voortgang en gemaakte kosten verzamelen, samenstellen van rapportage en deze indienen.

 

Ingediende aanvragen en rapportages

Holland Composites Innovations - Solid surface, ontwikkeling van Hybride gevelelementen met stenen uiterlijk.

Korte beschrijving van de regeling

Doelstelling: het stimuleren van innovatie bij het Flevolandse midden- en kleinbedrijf (MKB) en zal staat open voor Flevolandse mkb’ers die een (milieu)innovatief ontwikkelingsproject gaan uitvoeren.
Type project: technologisch ontwikelingsproject met milieuvoordelen.